SIKÇA SORULAN SORULAR

Türkiye’de yerli ve milli kalkınmaya destek olmak isteyen tüm paydaşları bir araya getiren platformuz. Yerli ve millilik her ne kadar çok önem verdiğimiz bir kavram olsa da net olarak tarif edilebilir değil. Farklı kişi, firma ve kurumların zihninde farklı tanımlar oluşabiliyor. Bu da yerli ve millilik gibi hayati bir kavramın havada kalması sonucunu doğuruyor. Biz yerli ve milliliğin ayakları sağlam yere basan, sayısal olarak ölçülebilen ve objektif bir tanıma dönüştürülmesi için yola çıktık.

Detaylar için: tıklayınız.

Bir ülkenin global dünya ekonomisinde daha etkin güç olması ve sürdürülebilir bir büyüme sergilemesi için yerli ve milli firmalara, markalara ihtiyacı var. Ayrıca bir ülkenin kendi çatı markasını güçlendirebilmesi, yerli ve milli kalkınmada gösterdiği başarıya bağlı.
Üniversitelerin katkıları ile oluşturulmakta olan ve Mildeks olarak adlandırılan bir endeks kullanılacaktır.
Mildeks; YİDER Akademik Kurulu bünyesinde, çok sayıda değerli üniversiteden bir araya gelmiş, alanlarında uzman akademisyenler tarafından geliştirilen, tüm ilgili parametreleri dikkate alan, Yerli ve Milliliği matematiksek olarak hesaplamaya yarayan endekstir.
Mildeks’in hesaplanma kriterleri üniversiteler bünyesinde titizlikle devam etmekte olan akademik bir çalışma sonucunda ortaya çıkmıştır. Endeksin en kısa sürede tamamlanarak hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.
Mildeks, farklı sektörlerden yüzlerce temsilcinin görüşleri alınarak üniversitelerin akademik çalışmaları ile ortaya çıkan en güvenilir ve objektif endekstir.
iletisim@yider.org.tr elektronik posta adresi üzerinden talebini ileten ve kendilerine gönderilen formları dolduran firmalar Mildeks puanlarını içeren sertifikalarını teslim alabilirler.
Mildeks’in asıl amacı ölçülebilir bir baz etrafında yerli ve milli kalkınma için güzel ve anlamlı bir yarış başlatabilmektir. Öte yandan YİDER, hem genel toplamdaki hem alt kategorilerdeki Mildeks puanlarının önemli bir karar verme ve satın alma kriteri olması gerektiğine inanmaktadır.
Mildeks puanı yüksek olan firmaların gerek kamu kaynaklarından faydalandırılması, gerek ihalelerde pozitif ayrımcılığa tabi tutulması ve ihtiyaç duydukları tüm alanlarda desteklenmesi YİDER’in hedefleri arasındadır.
YİDER olarak amacımız uluslararası firmaları dışlamak değil. Tam tersine ülkemizde faaliyet gösteren yabancı şirketlerin yatırımlarının, özellikle katma değerli yatırımlarının önünü açmamız gerekiyor. Mildeks hesaplanırken sadece sermayenin yerlilik oranı değil onlarca ilgili parametre hesaba katılır. Bu bakımdan yabancı sermayeli firmaların Mildeks puanları, Türkiye’nin yerli ve milli kalkınmasına sundukları destek oranında yüksek çıkacaktır.
Evet. Diğer taraftan, parametrelerin endeks içindeki ağırlıkları firmanın içinde bulunduğu sektöre göre değişiklik gösterebilecektir.
Mildeks puanı hesaplanan her firma YİDER’in kurumsal Mildeks üyesi olur ve firma büyüklüğü ile orantılı olarak hesaplanan aidatını her yıl derneğe aktararak, dernek faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasına katkı sağlar.
 • Rekabette haklı avantaj.
 • YİDER çatısı altındaki firmalarla iş birlikteliği.
 • Mildeks puanını daha da yükseltebilmek için danışmanlık.
 • Kamu ve üniversiteler ile daha fazla ve etkin işbirliği fırsatları.
 • Türkiye’nin yerli ve milli kalkınmasına topyekün ve daha kuvvetli katkı sunabilme şansı.
 • YİDER, tamamı kendi sektörlerinde etkin rollerde yer alan, Türkiye'nin global dünya ekonomisinde daha da etkin bir güç olmasına ve sürdürülebilir büyüme sergileyebilmesine tüm güçleri ile katkı sunmayı hedef edinen dokuz kurucu üye tarafından kurulmuştur. Kurucu üyelerin detaylı bilgilerine Kurucu Üyeler adresinden ulaşılabilir.
  Yeni işletme kayıtları, Dernek haberleri, Yerli ve Milli Haberler gibi bir çok konuda size mail ile bilgilendirme yapabiliriz. Böylelikle Türkiye'de Yerli ve Milli'ye dair yeni ne gelişme varsa vakit kaybetmeden haberdar olursunuz.
  Asli üyelik başvuru formunu eksiksiz doldurarak başvurusunu yapan ve derneğe kabul edilme kriterlerini yerine getiren kişiler üyelik aidatlarını ödeyerek derneğe asil üye olurlar.
  Web sitesinde "Tüzük ve Kullanım Koşulları” kategorisi altında görebilirsiniz.