AMAÇLAR
  • Yerli ve milli kalkınmaya destek olmak isteyen kişi ve kurumları bir çatı altında toplamak.
  • Yerli ve milli kavramını hesaplanabilir bir endeks vasıtası ile somut bir şekilde tanımlamak.
  • Türkiye’de faaliyet gösteren tüm firmaların Yerli ve Millilik Endeksi’ni çıkarmak.
  • Üretici firmaların ve satın alma yapan firmaların kendi Yerli ve Millilik Endeks’lerini yükseltebilmeleri için yol gösterici olmak.
  • Yerli ve Millilik Endeksi yüksek firmalara sağlanacak avantajları teşvik etmek, bu konuda yönlendirici olmak.
  • Kamu, endüstri ve üniversiteler arasında köprü olmak.